Koncepcja zagospodarowania wnętrza osiedlowego
Zieleń osiedlowa w życiu mieszkańców pełni bardzo istotną rolę gdyż tworzy warunki do wielostronnego, moralno-społecznego, emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego rozwoju. Tworzy przestrzeń wypoczynkową oraz gospodarczą, izoluje od zanieczyszczeń atmosferycznych. Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych jest działaniem przyczyniającym się do poprawy warunków mieszkaniowych.
Sprzyja rozwiązywaniu problemów społecznych, przede wszystkim przez dostosowanie wartości użytkowych istniejącej zabudowy do obecnych potrzeb użytkowników.
Działa także na rzecz tworzenia lepszego klimatu społecznego w środowisku zamieszkania.
Podział terenu opracowania pod kątem bogatego programu jest w znacznym stopniu ograniczony ze względu na swoją niewielką przestrzeń.