W tym rozwiązaniu koncepcyjnym zaproponowano ścieżki z łamanego piaskowca, plac na wzniesieniu z murkiem oporowym oraz altana, w południowej części ogrodu palenisko otoczone nasypem ziemnym. Na ścianie budynku murek z piaskowca oraz kaskada jak również plac z miejscami przeznaczonymi na nasadzenia roślinne.