Projekt otoczenia banku

Projekt obejmował układ nawierzchni przed budynkiem tak by zminimalizować obszar na nasadzenia roślinne przez co został ułatwiony dostęp do wszystkich wejść do budynku. Zabiegi konserwacyjne na danym obszarze zmniejszono przez zwiększenie powierzchni ułożonej kostką i co za tym idzie koszty utrzymania niż przy wcześniejszym zagospodarowaniu terenu. Zastosowano nawierzchnię z czarnej kostki granitowej z białymi obrzeżeniami w miejscach na rośliny oraz wejściami do budynku tak by je podkreślić. Zaproponowano strzyżone żywopłoty z cisów pasujące i podkreślające zabytkowy charakter i gabaryty zabudowy. W dwóch miejscach ustawiono gabloty na materiały promocyjne i informacyjne inwestora.