Koncepcja zagospodarowania brzegu zbiornika wodnego

Głównym założeniem projektowym była rewitalizacja zbiornika wodnego do celów rekreacyjno-wypoczynkowych jak również dostosowanie projektowanej roślinności do poprawy mikroklimatu w danym środowisku. Projekt obejmuje konstrukcje drewnianego pomostu w głąb stawu jak i wzdłuż brzegu wychodzącego na piaszczysta plażę gdzie pełni funkcję zabezpieczająca użytkowników od wilgoci przy niepogodzie. Projektowana roślinność została dokładnie wpisana w istniejące siedlisko pełniąc funkcje ozdobne jak również poszczególne gatunki zostały tak dobrane by oczyszczały i natleniały wodę w zbiorniku wodnym co jest bardzo istotnym ułatwieniem podczas wczesnowiosennych i jesiennych prac pielęgnacyjnych. Od północnego-wschodu został zaprojektowany swobodnie wpływający do stawu strumień wody z pobliskiego rozlewiska- miejsca retencjonowania wody z całej działki. Od pomostu przy stawie została zaproponowana drewniana ścieżka-pomost, wzniesiona ok 40cm nad powierzchnię terenu, która prowadzi przez strumień jaki i wzdłuż niego, pośród łąki kwietnej do budynku mieszkalnego.widok z pomostu na staw